|
ჩვენი კონტაქტები
სახე+ ლოგო 61

სახე+ კონტაქტები

მისამართი:
ქ. თბილისი
ვაჟა-ფშაველას #16, ბ-30
ტელეფონი: 577-51-05-05

გახდი ჩვენი წარმომადგენელი!

ამ ინფორმაციის შევსებით მე ვეთანხმები პოლიტიკური პარტიის ,,საქართველოს ხალხთა ერთობა-გაერთიანებული დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის" სახე+ მიერ ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას.